Currencies:  

فرهنگ علوم انسانی‌، داریوش آشوری

$29.00

Add to Cart:  • 1 Units in Stock

فرهنگ علوم انسانی‌
داریوش آشوری
ویراست دوم
انگلیسی‌- فارسی

نشر مرکز، تهران،چاپ دوم ۱۳۸۹، ۵۲۰ صفحه
ابعاد: ۲۲۰ در ۱۵۵ در ۲۸ میلی‌ متر، جلد سخت

این واژه نامه برای علوم انسانی‌ در زبان فارسی تالیف شده است. جدا کردن حساب زبان علمی‌ از زبان ادبی‌، به ویژه زبان شاعرانه، و روشن کردن فرق بنیادی آن دو برای ما فارسی زبانان اهمیت بسیار دارد. زیرا چیرگی شعر و روح شاعرانه ٔبر زبان فارسی، به دلیل میراث گرانقدر شاعرانه ی آن، و سستی و کم مایگی ذاتی زبان که دوری ما از ذهنیت علمی‌ و فلسفی‌ مدرن است - سبب می‌‌شود که این نکته به درستی‌ درک نشود و توانایی شاعرانهٔ این زبان به حساب توانمندی آن در هر زمینه‌ای گذاشته شودThis product was added to our catalog on Thursday 06 February, 2014.

Caroun Art and Cultural Centre