Currencies:  

علی‌ برزگر: در تکاپوی مدنیّت ایرانی‌

$17.00

Add to Cart:  • 3 Units in Stock

در تکاپوی مدنیّت ایرانی‌
دکتر علی‌ برزگر

نشر ژرف، تهران، ۱۳۸۵، چاپ اول ۱۳۸۵، ۲۰۸ صفحه
ابعاد: ۲۱۱ در ۱۴۲ در ۹ میلی‌ متر، جلد نرم

قرن بیستم، دوران رقابت ایدئولوژی‌ها بود. ایدئولوژی‌هایی‌ که هر یک نوید جهانی‌ را می‌‌داد که در آن سرنوشت فرد را، حکومت یا سرمایه رقم می‌‌زد. اینک، در آغاز قرن بیست و یکم، هنوز انسان‌ها در تکاپوی جامعه‌ی مدنی هستند که بنیاد آن بر میثاق جهانی‌ اعلامیه حقوق بشر بنا شده است. مردم ایران که از پیشگامان جنبش مدنی در آسیا بوده اند، در قرن بیستم، دو انقلاب بزرگ را برای تحقق‌ آرمان‌های این جامعه پی‌ ریزی کردند. جنبش مشروطه نقطه عطفی برای جامعه‌ی ایرانی بود، اما این تنها آغاز سفر بود...یکصد سال از این آغاز می‌‌گذارد و جامعه‌ی ایرانی هنوز در تکاپو است. تکاپو برای جامعه‌ی مدنی که اینک یک آرمان جهانی‌ است. این کتاب به مناسبت یکصدمین سال تصویب قوانین اساسی‌ مشروطیت نوشته شده استThis product was added to our catalog on Sunday 08 December, 2013.

Caroun Art and Cultural Centre