عبداللطیف طسوجی، هزار و یک شب - Click Image to Close