علی‌ اکبر دهخدا، چرند و پرند - Click Image to Close