رباعیات ابو سعید ابو الخیر، ویرایش منوچهر آدمیت - Click Image to Close